You are here:

Artykuł 52 - Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. 2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień Traktatów, są wykonywane na warunkach i w granicach w nich określonych. 3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę. 4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi tradycjami. 5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności. 6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza Karta. 7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.

 • CJEU - T 187/11 / Judgment
  Mohamed Trabelsi et al. v Council of the European Union
  Decision date:
  28 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 508/11 P / Judgment
  Eni SpA v European Commission
  Decision date:
  08 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • Ireland / High Court / [2013] IEHC 246
  EB (A minor suing by her mother and next friend AB), JB (A minor suing by her mother and next friend AB), WB (A minor suing by her mother and next friend AB), AB and FBK v The Minister for Justice and Equality
  Decision date:
  30 Apr 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - C 501/11 P / Opinion
  Schindler Holding Ltd and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  18 Apr 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • Netherlands / Administrative Jurisdiction Division of the Council of State / 201209288/1/V3
  Appellant (the alien) vs the Minister for Immigration, Integration and Asylum
  Decision date:
  17 Apr 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Netherlands / Administrative Jurisdiction Division of the Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  NL:RVS:2013:BZ8388
 • Slovakia / Regional Court of Košice / 7S/215/2012
  GALAFRUIT & CO, s.r.o v Financial Authority of the Slovak Republic
  Decision date:
  22 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovakia / Regional Court of Košice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  SK:KSKE:2013:7012201342.3
 • France / State Council / 352393
  Mrs A, an agent of the Electricity Transmission network v the State
  Decision date:
  13 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CESSR:2013:352393.20130313
 • Germany / Higher Administrative Court of Baden-Württemberg / A 9 S 1872/12
  Cameroonian citizen v Federal Office for Migration and Refugees
  Decision date:
  07 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Higher Administrative Court of Baden-Württemberg
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - C 334/12 RX‑II / Judgment
  Oscar Orlando Arango Jaramillo and Others v European Investment Bank
  Decision date:
  28 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-617/10 / Judgment
  Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson
  Decision date:
  26 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:105

30 results found

0 results found

0 results found

0 results found