You are here:

Artykuł 52 - Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. 2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień Traktatów, są wykonywane na warunkach i w granicach w nich określonych. 3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę. 4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi tradycjami. 5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności. 6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza Karta. 7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.

 • Austria / Asylum Court / B4 416.572-1/2010
  Algerian asylum seeker v Federal Asylum Office
  Decision date:
  28 Sep 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Austria / Austrian Supreme Court / 8 ObA 20/12t
  (a) Österreichischer Gewerkschaftsbund (b) Verband Österreichischer Banken und Bankiers
  Decision date:
  13 Sep 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Austrian Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:OGH0002:2012:008OBA00020.12T.0913.000
 • Austria / Asylum Court / C8 407012-1/2009
  Asylum seeker from China v Austria
  Decision date:
  12 Sep 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - C 71/11 and C 99/11 / Judgment
  Bundesrepublik Deutschland v Y and Z
  Decision date:
  05 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2012:518
 • Austria / Asylum Court / C7 412493-1/2010
  Asylum seeker from India v Austria
  Decision date:
  14 Aug 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - C 249/11 / Opinion
  Hristo Byankov v Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti
  Decision date:
  21 Jun 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate general
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 283/11 / Opinion
  Sky Österreich GmbH v Österreichischer Rundfunk
  Decision date:
  12 Jun 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Estonia / Supreme Court, Criminal Law Chamber / 3-1-1-48-12
  Raivo Paala v Estonia
  Decision date:
  30 May 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Criminal Law Chamber of the Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Fight against fraud
  Taxation
 • Austria / Constitutional Court / U466/11; U1836/11
  Two anonymised Chinese nationals v Austrian Asylum Court (Asylgerichtshof)
  Decision date:
  14 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:VFGH:2012:U466.2011
 • Austria / Asylum Court / C8 263654-0/2008
  Asylum seeker from China v Austria
  Decision date:
  12 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration

30 results found

0 results found

0 results found

0 results found