Państwa członkowskie UE
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Irlandia
Włochy
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Malta
Holandia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Zjednoczone Królestwo
Kraje kandydujące do UE
Albania
Czarnogóra
Macedonia Północna
Serbia
Potencjalne kraje kandydujące do UE
Bośnia i Hercegowina
Kosowo