štáty EÚ
Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Česko
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Írsko
Taliansko
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malta
Holandsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Spojené kráľovstvo
Kandidátske krajiny EÚ
Albánsko
Čierna Hora
Severné Macedónsko
Srbsko
Turecko
Potenciálne kandidátske krajiny
Bosna a Hercegovina
Kosovo