Държави от Европейския съюз
Австрия
Белгия
България
Хърватия
Кипър
Чехия
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Обединено кралств
Държави кандидатки
Албания
Черна гора
Северна Македония
Сърбия
Турция
Потенциални кандидати за членство
Босна и Херцеговина
Косов