Austrija
Belgija
Bugarska
Hrvatska
Cipar
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Njemačka
Grčka
Mađarska
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Malta
Nizozemska
Poljska
Portugal
Rumunjska
Slovačka
Slovenija
Španjolska
Švedska
Ujedinjena Kraljevina
Zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u
Albanija
Crna Gora
Sjeverna Makedonija
Srbija
Turska
Potencijalne kandidatkinje
Bosna i Hercegovina
Kosovo