FRA
5
March
2014

Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava Rezultati na kratko

Nasilje nad ženskami posega v bistvene temeljne pravice žensk, kot so dostojanstvo, dostop do sodnega varstva in enakost med spoloma. Vsaka tretja ženska je na primer doživela fizično in/ali spolno nasilje po 15. letu starosti, vsaka peta je bila žrtev zalezovanja, vsaka druga pa je bila soočena z eno ali več oblikami spolnega nadlegovanja.
Tako pridobljena slika kaže, da je zlorab, ki prizadenejo življenja mnogih žensk, mnogo, a se o njih sistematično premalo poroča pristojnim organom. Uradni podatki tako ne kažejo prave ravni nasilja nad ženskami. Raziskava agencije FRA je prva te vrste, ki raziskuje nasilje nad ženskami v vseh 28 državah članicah Evropske unije. Temelji na razgovorih s 42 000 ženskami iz vse EU, ki so jih vprašali, ali so kdaj izkusile fizično, spolno ali psihično nasilje, vključno z nasiljem s strani intimnega partnerja (nasilje v družini). Raziskava je vsebovala tudi vprašanja o zalezovanju, spolnem nadlegovanju in vlogi, ki jo imajo nove tehnologije v primerih zlorabe žensk. Postavljeno je bilo tudi vprašanje o zlorabi v otroštvu. Na podlagi podrobnih ugotovitev agencija FRA predlaga ukrepe, ki bi presegali ozke okvire kazenskega prava, na različnih področjih, kjer lahko pride do nasilja nad ženskami in ki segajo od zaposlitve in zdravja do novih tehnoloških medijev.