eu-charter

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna införlivar ett brett spektrum av grundläggande rättigheter för EU-medborgare och EU-invånare i unionens primärrätt. Den blev rättsligt bindande i och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009.

I denna del av webbplatsen hittar du Charterpedia, ett onlineverktyg som ger lättillgänglig information om stadgan och dess bestämmelser. För varje artikel i stadgan anges officiella förklaringar, relevant europeisk och nationell rättspraxis samt relevanta bestämmelser i nationell statsrätt och internationell rätt. Verktyget innehåller också hänvisningar till akademiska analyser och tillhörande FRA-publikationer.

Den ursprungliga sammanställningen gjordes av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Sedan 2009 har den skötts och kontinuerligt utökats av FRA.

Den europeiska och nationella rättspraxisen är också tillgänglig via databasen för rättspraxis.

DATABASEN FÖR RÄTTSPRAXIS

0 total results found