eu-charter

EU's charter om grundlæggende rettigheder

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder forankrer i EU-retten en lang række grundlæggende rettigheder for EU-borgere og bosiddende i EU. Det blev retligt bindende, da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009.

Denne del af webstedet omfatter Charterpedia, et onlineværktøj, der giver brugervenlige oplysninger om chartret og dets bestemmelser. Det indeholder officielle redegørelser for hver af chartrets artikler, den tilknyttede europæiske og nationale retspraksis foruden relaterede bestemmelser i national forfatningsret og i folkeretten. Det indeholder desuden henvisninger til videnskabelige analyser og relaterede FRA-publikationer.

Den oprindelige samling blev oprettet af Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE). FRA har siden 2009 vedligeholdt den og har løbende udvidet den.

Den europæiske og nationale retspraksis er desuden tilgængelig via Hudocdatabasen.

Hudocdatabasen

0 total results found