You are here:

Článek 11 - Svoboda projevu a informací

  1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.
  2. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.

76 results found

0 results found

8 results found

0 results found

6 results found

0 results found