You are here:

Artikel 11 - Ytrings- og informationsfrihed

  1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.
  2. Mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres.

76 results found

0 results found

8 results found

0 results found

6 results found

0 results found