You are here:

Член 11 - Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация

Член 11 - Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация

  1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите.
  2. Свободата и плурализмът на медиите се зачитат.

76 results found

0 results found

8 results found

0 results found

6 results found

0 results found