You are here:

Článek 47 - Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces

Článek 47 - Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces

Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem.
Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován.
Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

 • CJEU Case C-557/19 P / Order
  Hochmann Marketing GmbH v European Parliament.
  Decision date:
  30 Apr 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:315
 • CJEU Case C-936/19 / Order
  Rubik's Brand Ltd v European Union Intellectual Property Office.
  Decision date:
  23 Apr 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Chamber determining whether appeals may proceed)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:286
 • CJEU Case C-791/19 / Order
  European Commission v Republic of Poland
  Decision date:
  08 Apr 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:277
 • Netherlands / Council of State / RVS:2020:991
  Appellant, a third-country national, v the Secretary of State of Justice and Security
  Decision date:
  07 Apr 2020
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:NL:RVS:2020:991
 • CJEU Case C-113/19 / Order
  Luxaviation SA v Ministre de l'Environnement
  Decision date:
  26 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:228
 • CJEU Case C-496/18 / Judgment
  HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. and Others v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
  Decision date:
  26 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:240
 • CJEU Joined Cases C‑542/18 RX-II and C‑543/18 RX-II / Judgment
  Erik Simpson and HG v Council of the European Union and European Commission
  Decision date:
  26 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Coiurt (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:232
 • CJEU Case C-406/18 / Judgment
  PG v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:216
 • CJEU Case C-515/17 / Opinion
  Milkiyas Addis v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:225
 • CJEU Case C-517/17 P / Opinion
  Milkiyas Addis v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:225

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found