eu-charter

Listina základních práv EU

Listina základních práv Evropské unie zakotvuje v primárním právu EU širokou škálu základních práv, která požívají občané a obyvatelé EU. Právně závaznou se stala po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009.

Tento oddíl internetových stránek obsahuje databázi Charterpedia, což je internetový nástroj, který poskytuje snadno dostupné informace o Listině a jejích ustanoveních. Ke každému článku Listiny je připojeno oficiální vysvětlení daného článku Listiny, související evropské i vnitrostátní judikatury a souvisejících ustanovení vnitrostátního ústavního práva, jakož i práva mezinárodního. Obsahuje rovněž odkazy na akademické analýzy a související publikace agentury FRA.

Původní sbírka těchto dokumentů byla vytvořena Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu. Od roku 2009 ji agentura FRA udržuje a průběžně rozšiřuje.

Evropská a vnitrostátní judikatura je rovněž přístupná prostřednictvím databáze judikatury.

DATABÁZE JUDIKATURY

1 results found

 • Listina základních práv Evropské unie: 10 let v praxi – hodnocení a výhled
  Translated Title:
  The Charter of Fundamental Rights of the European Union: 10 years in practice – evaluation and prospects
  Author(s):
  Svobodová, Magdaléna; Scheu, Hans Christian; Grinc, Jan
  Published in: Auditorium
  Rok:
  2020

0 total results found