FRA
5
March
2014

Vold mod kvinder: en EU-undersøgelse Oversigt over resultater

Vold mod kvinder underminerer kvinders grundlæggende kernerettigheder, såsom værdighed, adgang til domstolsprøvelse og ligestilling mellem kønnene. For eksempel har en ud af tre kvinder været udsat for fysisk og/eller seksuel vold siden 15-årsalderen, en ud af fem kvinder har været udsat for forfølgelse, og hver anden kvinde har været udsat for en eller flere former for seksuel chikane.
Der tegner sig et billede af et omfattende misbrug, som påvirker mange kvinders liv, men systematisk ikke anmeldes i tilstrækkelig grad til myndighederne. Omfanget af vold mod kvinder afspejles derfor ikke i de officielle data. Denne FRA-undersøgelse er den første af sin art om vold mod kvinder i EU’s 28 medlemsstater. Den bygger på interview med 42 000 kvinder over hele EU, som blev adspurgt om deres erfaringer med fysisk, seksuel og psykologisk vold, herunder tilfælde af vold begået af en partner (vold i hjemmet). Undersøgelsen omfattede også spørgsmål vedrørende forfølgelse, seksuel chikane og den rolle, som nye teknologier spiller i forbindelse med misbrug af kvinder. Der blev også stillet spørgsmål om vold i barndommen. På baggrund af de omfattende resultater fra undersøgelsen fremsætter FRA forslag til fremgangsmåder inden for forskellige områder, der berøres af vold mod kvinder, og som ligger uden for strafferettens begrænsede område; lige fra arbejdsforhold og sundhed til nye teknologier.