FRA
5
March
2014

Vold mod kvinder: en EU-undersøgelse

I dette faktablad gives der eksempler på undersøgelsesresulta‑ ter, som hver især ledsages af generelle betragtninger om mulige »veje frem« til at bekæmpe vold mod kvinder.

FRA’s undersøgelsesresultater har til formål at støtte politikernes og andre interessenters håndtering af vold mod kvinder i EU. FRA har på baggrund af undersøgelsesresultaterne udarbejdet en række udfør‑ lige vurderinger, der fremlægges sammen med de primære under‑ søgelsesresultater og i de sammenfattende rapporter.