FRA
5
March
2014

ES masto apklausa „Smurtas prieš moteris“

Šioje atmintinėje pateikiami apklausos išvadų pavyzdžiai, kurie patei‑ kiami kartu su bendrais svarstymais, kokių tolesnių veiksmų reikėtų imtis kovojant su smurtu prieš moteris.


FRA apklausos rezultatai skirti padėti politikos kūrėjams ir kitoms suinteresuotosioms šalims spręsti smurto prieš moteris problemas ES. Remdamasi apklausos rezultatais FRA parengė keletą išsamių nuomo‑ nių, kurios pateikiamos pristatant apklausos pagrindinius rezultatus, taip pat trumpose ataskaitose.