Publication date: 05 March 2014

Nasilje nad ženama: istraživanje provedeno diljem Europske unije

Ova brošura daje prikaz nekih primjera zaključaka istraživanja uz koje su navedena opća razmatranja koje su moguće „buduće mjere” u pogledu rješavanja problema nasilja nad ženama.

Overview

Rezultati FRA‑inog istraživanja imaju za cilj pomoći tvorcima politika i ostalim interesnim skupinama u rješavanju problema nasilja nad ženama diljem EU‑a. FRA je na temelju rezultata istraživanja razvila niz detaljnih mišljenja koja su predstavljena u glavnim rezultatima istraživanja i sažetim izvješćima.

Related