FRA
5
March
2014

Vardarbība pret sievietēm — ES mēroga apsekojums

Šajā faktu lapā ir sniegti daži apsekojuma konstatējumu piemēri, ko papildina vispārīgi apsvērumi par iespējamiem risinājumiem, lai reaģētu uz vardarbību pret sievietēm.

FRA apsekojuma rezultātu mērķis ir atbalstīt politikas veidotājus un citas ieinteresētās personas pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanā visā ES. Pamatojoties uz apsekojuma rezultātiem, FRA ir izstrādājusi vairākus detalizētus atzinumus, ar kuriem var iepazīties ziņojumā par apsekojuma galvenajiem rezultātiem un kopsavilkuma ziņojumā.