FRA
5
March
2014

Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum

V tomto informačnom liste sa uvádzajú niektoré príklady zistení z prieskumu, ktoré spolu so všeobecnými úvahami ponúkajú možné spôsoby riešenia násilia páchaného na ženách.

Výsledky prieskumu FRA slúžia na podporu tvorcov politík a iných zainteresovaných strán v boji proti násiliu páchanom na ženách v celej EÚ. Na základe výsledkov prieskumu agentúra FRA vypracovala rad podrobných stanovísk, ktoré sú prezentované v hlavných výsledkoch prieskumu a súhrnných správach.