FRA
5
March
2014

Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU

I det här faktabladet presenteras några av slutsatserna från undersökningen samt allmänna kommentarer om till exempel möj‑ liga fortsatta åtgärder för att bekämpa våldet mot kvinnor.

Syftet med FRA:s undersökning är att den ska vara till hjälp för beslutsfattare och andra berörda parter i deras arbete för att bekämpa våld mot kvinnor inom EU. Utifrån undersökningsresultatet har FRA utformat en rad detaljerade yttranden som presenteras i anslutning till undersökningens huvudsakliga resultat och sammanfattande rapporter.