FRA
5
March
2014

Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava

Ta informativni bilten vsebuje nekaj primerov ugotovitev raziskave, ki so navedeni ob splošnih ugotovitvah kot morebitne „prihodnje rešitve“ za odziv na nasilje nad ženskami.

Namen rezultatov raziskave agencije FRA je podpirati oblikovalce politike in druge zainteresirane strani v boju proti nasilju nad ženskami po vsej EU. Agencija FRA je na podlagi rezultatov raziskave oblikovala vrsto podrobnih mnenj, ki so predstavljena v glavnih rezultatih raziskave in zbirnih poročilih.