FRA
5
March
2014

Geweld tegen vrouwen: een Europese enquête

Dit factsheet presenteert enkele voorbeelden van de enquêtebevindingen, naast algemene overwegingen als mogelijke stappen in de bestrijding van geweld tegen vrouwen.
De resultaten van de enquête van FRA dienen ter ondersteuning van beleidsmakers en andere belanghebbenden bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen in de EU. Op grond van de enquêteresultaten heeft FRA enkele gedetailleerde adviezen opgesteld die in het verslag over de belangrijkste resultaten van de enquête en het samenvattende verslag worden gepresenteerd.