FRA
5
March
2014

EU:n laajuinen tutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Tähän dokumenttiin on kerätty joitakin esimerkkejä tutkimuksen tuloksista, joiden rinnalla esitetään yleisiä johtopäätöksiä mahdollisista keinoista naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseksi.

FRA:n tekemän tutkimuksen tulokset tukevat päätöksentekijöitä ja muita sidosryhmiä toimissa, joilla puututaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan eri puolilla EU:ta. FRA on laatinut tutkimuksen tulosten perusteella joukon yksityiskohtaisia lausuntoja, jotka esitetään tutkimuksen pääraportissa ja tiivistelmäraportissa.