FRA
5
March
2014

Насилието срещу жените: общоевропейско проучване

В настоящата информационна листовка са представени някои примери от констатациите на проучването, които са изложени наред с общи съображения, като възможни „перспективи“ в отговор на насилието срещу жените.

Резултатите от проучването на FRA имат за цел да помогнат на лицата, вземащи политически решения, и на други заинтересовани страни да се справят с насилието срещу жените в целия ЕС. Въз основа на резултатите от проучването FRA разработи редица подробни становища, които са представени в докладите за основните резултати и краткото изложение на проучването.