FRA
5
March
2014

Naistevastane vägivald: kogu Euroopa Liitu hõlmav uuring

Käesoleval teabelehel on uuringutulemuste näited ja üldsoovitused, kuidas võiks toimuda naistevastase vägivalla vastu võitlemise edasine tegevus.
Põhiõiguste Ameti uuringu eesmärk on toetada poliitikakujundajaid ja muid sidusrühmi naistevastase vägivalla vastu võitlemisel Euroopa Liidus. Põhiõiguste Amet on uuringu tulemuste põhjal töötanud välja üksikasjalikud seisukohad, mis esitatakse uuringu põhitulemuste aruandes ja kokkuvõtlikus aruandes.