FRA
5
March
2014

Unió-szerte végzett felmérés a nőkkel szembeni erőszakról

Ez a tájékoztató ismerteti a felmérés néhány eredményét; ezek mellett olyan általános megállapítások találhatók, amelyek további lépést jelenthetnek a nők elleni erőszak leküzdése felé.Az FRA-felmérés megállapításainak célja, hogy felhasználásukkal a döntéshozók és a többi érdekelt fél EU-szerte kezelni tudja a nők elleni erőszak problémáját. A felmérés eredményei alapján az FRA több részletes véleményt is készített, amelyek a felmérés legfőbb eredményeit bemutató és összefoglaló FRA-jelentésekben olvashatóak.