Publication date: 05 March 2014

Násilí na ženách: průzkum napříč EU

Tento přehled uvádí některé příklady zjištění průzkumu, které jsou předloženy společně s obecnými úvahami jako možná budoucí opatření v reakci na násilí na ženách.

Overview

Cílem výsledků průzkumu FRA je podpořit tvůrce politik a další zainteresované strany při řešení problematiky násilí na ženách v rámci EU. Na základě výsledků průzkumu vypracovala FRA sérii podrobných stanovisek, která jsou představena ve zprávě o hlavních výsledcích a v souhrnné zprávě tohoto průzkumu.

Related