You are here:

51 artikla - Soveltamisala

1. Tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta. Tämän vuoksi ne kunnioittavat tämän perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudattavat sen sisältämiä periaatteita ja edistävät niiden soveltamista kukin toimivaltansa mukaisesti ja unionille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoja noudattaen. 2. Tällä perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä..

 • CJEU - C 456/12 and C 457/12 / Opinion
  Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v O
  Decision date:
  12 Dec 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - Case C-390/12 / Opinion
  Pfleger and Others
  Decision date:
  14 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:747
 • CJEU - Case C-276/12 / Judgment
  Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.
  Decision date:
  22 Oct 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:678
 • Spain / Supreme Court, Third Chamber / 4968/2013
  El Coto de Rioja v S.A Foral Diputation of Alava
  Decision date:
  14 Oct 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Spain / Supreme Court, Third Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • Lithuania / Supreme Court / 3K-7-395/2013
  A. D. v B.Š
  Decision date:
  07 Oct 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 363/12 / Opinion
  Z v A Government Department and the Board of Management of a Community School
  Decision date:
  26 Sep 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-418/11 / Judgment
  Texdata Software GmbH
  Decision date:
  26 Sep 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:588
 • CJEU Case C-176/12 / Opinion
  Association de médiation sociale v Union locale des syndicats CGT and Others.
  Decision date:
  18 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL
  Type:
  Opinion
 • Portugal / Constitutional Court / 117/12
  A. Limited and B.
  Decision date:
  15 Jul 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Netherlands / The Administrative High Court / 11-3511 AKW
  Appellant v the Board of Directors of the Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Bank)
  Decision date:
  12 Jul 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Netherlands / The Administrative High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  NL:CRVB:2013:1090

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found