You are here:

51 artikla - Soveltamisala

1. Tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta. Tämän vuoksi ne kunnioittavat tämän perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudattavat sen sisältämiä periaatteita ja edistävät niiden soveltamista kukin toimivaltansa mukaisesti ja unionille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoja noudattaen. 2. Tällä perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä..

 • CJEU Case C-333/13 / Opinion
  Elisabeta Dano and Florin Dano v Jobcenter Leipzig
  Decision date:
  20 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:341
 • CJEU Case C-329/13 / Order
  Ferdinand Stefan v Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Request for a preliminary ruling from the Unabhängiger Verwaltungssenat Wien
  Decision date:
  08 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:815
 • CJEU Case C-483/12 / Judgment
  Pelckmans Turnhout NV v Walter Van Gastel Balen NV and Others
  Decision date:
  08 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:304
 • United Kingdom / Upper Tribunal, Immigration and Asylum Chamber / [2014] UKUT 205 (IAC)
  NA v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  08 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  United Kingdom / Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - Case C-390/12 / Judgment
  Pfleger and Others
  Decision date:
  30 Apr 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:281
 • CJEU Case C-206/13 / Judgement
  Cruciano Siragusa v Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
  Decision date:
  06 Mar 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:126
 • Ireland / High Court / [2014] IEHC 83
  K.I. (a minor suing by his mother and next friend M.I.), A.A.O. (a minor suing by her mother and next friend M.I.), A.O. (a minor suing by his mother and next friend M.I.), M.I. and R.O. v The Minister for Justice and Equality, Attorney General and Ireland and the Human Rights Commission
  Decision date:
  21 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Spain / High Court, social division / 28/2014
  Federation of services to citizenship of CCOO (Trade Union Workers Commission), Federation of Transport, Communication and Sea Workers of UGT (Workers General Union), Unión Sindical Obrera, Intercentros Unipost S.A. committee, union section USO, union section CGT and union section UGT
  Decision date:
  11 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Spain / Spanish High Court (Social Division, section 1)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - C 583/12 / Opinion
  Sintax Trading
  Decision date:
  28 Jan 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL Cruz Villalón
  Type:
  Opinion
 • United Kingdom / Court of Appeal, civil division / EWCA Civ 7; Q.B. 820; 2 W.L.R. 791; 3 All E.R. 587; 2 C.M.L.R. 49
  ZZ (France) v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  24 Jan 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  United Kingdom / Court of Appeal (Civil Division)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found