You are here:

51 artikla - Soveltamisala

1. Tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta. Tämän vuoksi ne kunnioittavat tämän perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudattavat sen sisältämiä periaatteita ja edistävät niiden soveltamista kukin toimivaltansa mukaisesti ja unionille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoja noudattaen. 2. Tällä perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä..

 • CJEU Case C-205/15 / Judgment
  Toma and Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci
  Decision date:
  30 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:499
 • CJEU - C-231/15 / Opinion
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej and Petrotel sp. z o.o. w Płocku v. Polkomtel sp. z o.o.
  Decision date:
  14 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:440
 • CJEU - C-122/15 / Judgment
  Preliminary Ruling Request from the Finnish Administrative Court
  Decision date:
  02 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:391
 • Denmark / Supreme Court / 236/2014
  A v Ministry of Transport
  Decision date:
  02 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • Bulgaria / Supreme Administrative Court / 8412/2015
  K.D.K. v Commission for Uncovering Documents and Declaring Affiliation of Bulgarian Citizens to State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army
  Decision date:
  01 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-241/15 / Judgment
  Niculaie Aurel Bob-Dogi
  Decision date:
  01 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:385
 • Finland / Supreme Court / KKO:2016:38; S2015/754; 1234
  A, B and C v E
  Decision date:
  31 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • CJEU - C‐395/15 / Opinion
  Mohamed Daouidi contre Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal
  Decision date:
  26 May 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:371
 • Cyprus / Electoral Court / 1/2016
  Organisation of fighters for justice et al v The House of Representatives
  Decision date:
  09 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Electoral Court of Cyprus
  Type:
  Decision
 • Ireland / High Court / [2016] IEHC162
  CRH PLC v The Competition and Consumer Protection Commission
  Decision date:
  04 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found