You are here:

51 artikla - Soveltamisala

1. Tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta. Tämän vuoksi ne kunnioittavat tämän perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudattavat sen sisältämiä periaatteita ja edistävät niiden soveltamista kukin toimivaltansa mukaisesti ja unionille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoja noudattaen. 2. Tällä perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä..

 • CJEU Case T-11/17/ Judgment
  RK v Council of European Union
  Decision date:
  07 Feb 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Second Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:65
 • CJEU Case C-646/17/ Opinion
  Criminal proceedings against Gianluca Moro
  Decision date:
  05 Feb 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:95
 • CJEU Case C-310/16/ Judgment
  Criminal proceedings against Petar Dzivev and Others
  Decision date:
  17 Jan 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:30
 • CJEU Case C-396/17 / Opinion
  Martin Leitner v Landespolizeidirektion Tirol.
  Decision date:
  06 Dec 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:993
 • CJEU Case C-215/17 / Judgment
  Nova Kreditna Banka Maribor d.d. v Republika Slovenija
  Decision date:
  14 Nov 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:901
 • CJEU Case C-234/17 / Judgment
  XC and Others v Generalprokuratur.
  Decision date:
  24 Oct 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:853
 • CJEU Case C-207/16 / Judgment
  Proceedings brought by Ministerio Fiscal
  Decision date:
  02 Oct 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:788
 • CJEU Case C-215/17 / Opinion
  Nova Kreditna Banka Maribor d.d. v Republika Slovenija
  Decision date:
  05 Sep 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:664
 • Bulgaria / Supreme Administrative Court of the Republic of Bulgaria / 14082/2017
  Appellate: S.I. LLC against an act by the head of the contracting authority of an operative programme
  Decision date:
  21 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of the Republic of Bulgaria
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • Slovakia / Constitutional Court of Slovak Republic / III. ÚS 4/2018-70
  Constitutional petition of XX, bancrupcy trustee concerning violation of fundamental rights by the resolution of the Supreme Court of the Slovak Republic of 31 January 2017, No. 2 M Cdo 1/2017
  Decision date:
  13 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court of Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SK:USSR:2018:3.US.4.2018.2

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found