You are here:

Artikel 51 - Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. 2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken..

 • CJEU Case C-396/17 / Judgment
  Martin Leitner v Landespolizeidirektion Tirol
  Decision date:
  08 May 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:375
 • CJEU C-619/18 / Opinion
  European Commission v Poland
  Decision date:
  11 Apr 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:325
 • CJEU Case T-11/17/ Judgment
  RK v Council of European Union
  Decision date:
  07 Feb 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Second Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:65
 • CJEU Case C-646/17/ Opinion
  Criminal proceedings against Gianluca Moro
  Decision date:
  05 Feb 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:95
 • CJEU Case C-310/16/ Judgment
  Criminal proceedings against Petar Dzivev and Others
  Decision date:
  17 Jan 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:30
 • CJEU Case C-396/17 / Opinion
  Martin Leitner v Landespolizeidirektion Tirol.
  Decision date:
  06 Dec 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:993
 • CJEU Case C-215/17 / Judgment
  Nova Kreditna Banka Maribor d.d. v Republika Slovenija
  Decision date:
  14 Nov 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:901
 • CJEU Case C-234/17 / Judgment
  XC and Others v Generalprokuratur.
  Decision date:
  24 Oct 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:853
 • CJEU Case C-207/16 / Judgment
  Proceedings brought by Ministerio Fiscal
  Decision date:
  02 Oct 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:788
 • CJEU Case C-215/17 / Opinion
  Nova Kreditna Banka Maribor d.d. v Republika Slovenija
  Decision date:
  05 Sep 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:664

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found