You are here:

Artikel 51 - Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. 2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken..

 • Spain / Supreme Court / 1308/2017
  Regional Government of Aragón v Endesa Generación
  Decision date:
  18 Jul 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Spain
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-682/15 / Judgment
  Berlioz Investment Fund SA v Directeur de l'administration des contributions directes.
  Decision date:
  16 May 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:373
 • CJEU Case C-612/15 / Opinion
  Criminal proceedings against Nikolay Kolev and Others
  Decision date:
  04 Apr 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:257
 • Germany / Federal Court of Justice / I ZR 42/15
  Coalition of German Collecting Societies (Zusammenschluss deutscher Verwertungsgesellschaften) v Company which produces, imports, and sells personal computers in Germany
  Decision date:
  16 Mar 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Court of Justice
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BGH:2017:160317UIZR42.15.0
 • CJEU Case C-406/15 / Judgment
  Petya Milkova v Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol
  Decision date:
  09 Mar 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:198
 • CJEU Case C-638/16 PPU / Judgment
  X and X v État belge
  Decision date:
  07 Mar 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:173
 • Spain / Supreme Court / 351/2017
  VOX (political party) against the Resolution of the Spanish Electoral Board of 9 December 2015
  Decision date:
  01 Mar 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Spain
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ES:TS:2017:841
 • Germany / Federal Administrative Court / 6 C 11/16
  Private person v Public Service Broadcasting Corporation
  Decision date:
  25 Jan 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BVerwG:2017:250117U6C11.16.0
 • CJEU C‐395/15 / Judgment
  Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL and Others
  Decision date:
  01 Dec 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  The Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:917
 • CJEU Case C-406/15 / Opinion
  Petya Milkova v Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol
  Decision date:
  27 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:824

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found