You are here:

Artikel 51 - Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. 2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken..

 • Cyprus / Electoral Court / 1/2016
  Organisation of fighters for justice et al v The House of Representatives
  Decision date:
  09 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Electoral Court of Cyprus
  Type:
  Decision
 • Ireland / High Court / [2016] IEHC162
  CRH PLC v The Competition and Consumer Protection Commission
  Decision date:
  04 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-241/15 / Opinion
  Niculaie Aurel Bob-Dogi
  Decision date:
  02 Mar 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:131
 • Netherlands / Council of State / ECLI:NL:RVS:2016:560
  Appellant v Head of the Municipal Police
  Decision date:
  02 Mar 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 122/15 / Opinion
  Preliminary Ruling Request from the Finnish Administrative Court
  Decision date:
  28 Jan 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:65
 • Germany / Federal Administrative Court / 10 C 24/14
  Unknown self-employed auditor v Auditors Chamber
  Decision date:
  20 Jan 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BVerwG:2016:200116U10C24.14.0
 • Cyprus / Supreme Court / Joint cases 216/14 and 36/2015
  Application of Constantinos Syphantos from Geroskipou regarding the issue of a certiorari order
  Decision date:
  27 Oct 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Cyprus
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • CJEU - C 650/13 / Judgment
  Thierry Delvigne v Commune de Lesparre Médoc and Préfet de la Gironde
  Decision date:
  06 Oct 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:648
 • Czech Republic / Constitutional Court / Pl. ÚS 14/14
  Mgr. Alexandra Uhlová, Pavlína Placáková, Strana Zelených (Green Party)
  Decision date:
  19 May 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Free movement and equality
 • Ireland / High Court / [2015] IEHC 246
  N.H.V. and F.T. v The Minister for Justice and Equality and the Irish Human Rights Commission
  Decision date:
  17 Apr 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found