You are here:

Artikel 51 - Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. 2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken..

 • CJEU Case C-177/18 / Judgment
  Almudena Baldonedo Martín v Ayuntamiento de Madrid
  Decision date:
  22 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:26
 • CJEU Case C-653/19 PPU / Judgment
  Criminal proceedings against Spetsializirana prokuratura
  Decision date:
  28 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:1024
 • CJEU Joined Cases C-609/17 and C-610/17 / Judgment
  Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry v Hyvinvointialan liitto ry and Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry v Satamaoperaattorit ry
  Decision date:
  19 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:981
 • CJEU Case C-584/17 P / Opinion
  ADR Center SpA v European Commission.
  Decision date:
  07 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:941
 • CJEU Joined Cases C-80/18 to C-83/18 / Judgment
  Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) and Others v Administración General del Estado and Others
  Decision date:
  07 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:934
 • CJEU Joined Cases C-609/17 and C-610/17 / Opinion
  Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry v Hyvinvointialan liitto ry (C 609/17), other party Fimlab Laboratoriot Oy and Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry v Satamaoperaattorit ry (C 610/17), other party Kemi Shipping Oy
  Decision date:
  06 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:459
 • Germany/ Federal Constitutional Court/ 1 BvR 16/13 („Right to be Forgotten I“)
  Anonymous plaintiff v. Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof)
  Decision date:
  06 Nov 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Constitutional Court
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerfG:2019:rs20191106.1bvr001613
 • Germany/ Federal Constitutional Court/ 1 BvR 276/17 („Right to be forgotten II“)
  Anonymous plaintiff v. Higher Regional Court Celle (Oberlandesgericht Celle)
  Decision date:
  06 Nov 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Constitutional Court
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerfG:2019:rs20191106.1bvr027617
 • CJEU Joined Cases C‑469/18 and C‑470/18 / Judgment
  IN (C‑469/18), JM (C‑470/18) v Belgische Staat
  Decision date:
  24 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:895
 • CJEU Joined Cases C-558/18 and C-563/18 / Opinion
  Miasto Łowicz and Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, formerly Prokuratura Okręgowa w Płocku v Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki and Others
  Decision date:
  24 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:775

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found