You are here:

Artikel 51 - Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. 2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken..

 • CJEU Case C-467/18 / Judgment
  Rayonna prokuratura Lom, KM, HO v EP
  Decision date:
  19 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:765
 • CJEU C-366/18 / Judgment
  REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Juzgado de lo Social No 33 de Madrid (Social Court No 33, Madrid, Spain)
  Decision date:
  18 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:757
 • Finland/ Supreme Administrative Court/ KHO:2019:98 Decision no. 3712; 189/3/18, 193/3/18, 195/3/18, 213/3/18, 220/3/18, 223/3/18, 235/3/18, 247/3/18 and 261/3/18
  Finnish Competition and Consumer Authority, Oy Matkahuolto Ab, the Finnish Bus and Coach Association and seven coach companies; appeal against the decision of the Market Court
  Decision date:
  20 Aug 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FI:KHO:2019:98
 • CJEU Case C-469/17/ Judgment
  Funke Medien NRW GmbH v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  29 Jul 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:623
 • CJEU Case C-516/17/ Judgment
  Spiegel Online GmbH v Volker Beck
  Decision date:
  29 Jul 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:625
 • CJEU Case C-447/18 / Opinion
  UB v Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava
  Decision date:
  11 Jul 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU Joined Cases C-469/18 and C-470/18 / Opinion
  IN (C‑469/18) JM (C‑470/18) v Belgische Staat
  Decision date:
  11 Jul 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:597
 • CJEU Case C-467/18 / Opinion
  Rayonna prokuratura Lom v EP
  Decision date:
  10 Jul 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:590
 • CJEU Joined cases C-585/18, C-624/1/ and C-625/18 / Opinion
  Request for a preliminary ruling from the Sąd Najwyższy (Poland) lodged on 20 September 2018 — A. K. v Krajowa Rada Sądownictwa
  Decision date:
  27 Jun 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:551
 • CJEU Case C-189/18/ Opinion
  Glencore Agriculture Hungary Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
  Decision date:
  05 Jun 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:462

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found