You are here:

Artikel 51 - Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. 2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken..

 • Bulgaria / Supreme Administrative Court of the Republic of Bulgaria / 14082/2017
  Appellate: S.I. LLC against an act by the head of the contracting authority of an operative programme
  Decision date:
  21 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of the Republic of Bulgaria
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • Slovakia / Constitutional Court of Slovak Republic / III. ÚS 4/2018-70
  Constitutional petition of XX, bancrupcy trustee concerning violation of fundamental rights by the resolution of the Supreme Court of the Slovak Republic of 31 January 2017, No. 2 M Cdo 1/2017
  Decision date:
  13 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court of Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SK:USSR:2018:3.US.4.2018.2
 • Netherlands / Supreme Court / ECLI:NL:HR:2018:901
  Public Prosecutor v. accused
  Decision date:
  12 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:NL:HR:2018:901
 • CJEU Case C-234/17 / Opinion
  XC, YB, ZA in the presence of the Principal Public Prosecutor
  Decision date:
  05 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:391
 • CJEU Case C-612/15 / Judgment
  Criminal proceedings against Nikolay Kolev and Others.
  Decision date:
  05 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:392
 • Czech Republic / The Supreme Court / 30 Cdo 4231/2016
  PLAINTIFF: WIS ENERGO MORAVSKÝ ŽIŽKOV S. R. O.AND WIS ENERGO KLADNO A. S., BOTH COMPANIES PRODUCING SOLAR ENERGY DEFENDANT: THE CZECH REPUBLIC, THE MINISTRY OF FINANCE
  Decision date:
  28 May 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Energy
 • CJEU Case C-207/16 / Opinion
  Proceedings brought by Ministerio Fisca
  Decision date:
  03 May 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:300
 • Portugal / Constitutional Court / 225/2018
  Request for an abstract review of constitutionality made by a Group of Members of the Parliament.
  Decision date:
  24 Apr 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-152/17 / Judgment
  Consorzio Italian Management and Catania Multiservizi SpA v Rete Ferroviaria Italiana SpA
  Decision date:
  19 Apr 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:264
 • CJEU Case C-524/15 / Judgment
  Criminal proceedings against Luca Menci
  Decision date:
  20 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:197

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found