You are here:

Artikel 51 - Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. 2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken..

 • CJEU - C-294/16 PPU / Opinion
  JZ v. Prokuratura Rejonowa Łódź Śródmieście
  Decision date:
  19 Jul 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:574
 • CJEU Case C-205/15 / Judgment
  Toma and Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci
  Decision date:
  30 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:499
 • ECtHR / Application no. 17502/07 / Judgment
  Avontiņš v Latvia
  Decision date:
  23 Jun 2016
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights / Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2016:0523JUD001750207
 • CJEU - C-231/15 / Opinion
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej and Petrotel sp. z o.o. w Płocku v. Polkomtel sp. z o.o.
  Decision date:
  14 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:440
 • CJEU - C-122/15 / Judgment
  Preliminary Ruling Request from the Finnish Administrative Court
  Decision date:
  02 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:391
 • Denmark / Supreme Court / 236/2014
  A v Ministry of Transport
  Decision date:
  02 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • Bulgaria / Supreme Administrative Court / 8412/2015
  K.D.K. v Commission for Uncovering Documents and Declaring Affiliation of Bulgarian Citizens to State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army
  Decision date:
  01 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-241/15 / Judgment
  Niculaie Aurel Bob-Dogi
  Decision date:
  01 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:385
 • Finland / Supreme Court / KKO:2016:38; S2015/754; 1234
  A, B and C v E
  Decision date:
  31 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • CJEU - C‐395/15 / Opinion
  Mohamed Daouidi contre Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal
  Decision date:
  26 May 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:371

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found