You are here:

Artikel 51 - Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. 2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken..

 • Sweden / Market Court / MD 2015:4
  The Swedish Competitions Authority v Swedavia
  Decision date:
  17 Apr 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-497/14 / Order
  Criminal proceedings against Stefano Burzio.
  Decision date:
  15 Apr 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Nith Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:251
 • France / State Council / 377318
  Mr A v Prefect of Meurthe-et-Moselle
  Decision date:
  01 Apr 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CESSR:2015:377318.20150401
 • Netherlands / District Court The Hague / C/09/480009 / KG ZA 14/1575
  Foundation Privacy First and others v The Netherlands (Ministries of Economic Affairs and Security and Justice)
  Decision date:
  11 Mar 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • CJEU Case C-117/14 / Judgment
  Grima Janet Nisttahuz Poclava v Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)
  Decision date:
  05 Feb 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:60
 • United Kingdom / Court of Appeal, civil division / A2/2013/3062
  Benkharbouche/Janah v Sudan Embassy/Libya
  Decision date:
  05 Feb 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU Case C-333/13 / Judgment
  Elisabeta Dano and Florin Dano v Jobcenter Leipzig
  Decision date:
  11 Nov 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2358
 • Portugal / Constitutional Court / 654/2014 TC
  Unconstitutional nature of the interpretation of Article 302 (2) and (3) in the Code of Criminal Procedure
  Decision date:
  09 Oct 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A-858-47/2014
  Vladimir Peftiev, ZAO Beltechexport, ZAO Sport-Pari, PUE BT Telecommunications v the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija) and the Financial Crime Investigation Service (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba)
  Decision date:
  23 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
 • CJEU Case C-562/12 / Judgment
  Liivimaa Lihaveis MTÜ v Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee.
  Decision date:
  17 Sep 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2229

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found