You are here:

51 artikla - Soveltamisala

1. Tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta. Tämän vuoksi ne kunnioittavat tämän perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudattavat sen sisältämiä periaatteita ja edistävät niiden soveltamista kukin toimivaltansa mukaisesti ja unionille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoja noudattaen. 2. Tällä perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä..

 • Netherlands / District Court The Hague / C/09/480009 / KG ZA 14/1575
  Foundation Privacy First and others v The Netherlands (Ministries of Economic Affairs and Security and Justice)
  Decision date:
  11 Mar 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • CJEU Case C-117/14 / Judgment
  Grima Janet Nisttahuz Poclava v Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)
  Decision date:
  05 Feb 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:60
 • United Kingdom / Court of Appeal, civil division / A2/2013/3062
  Benkharbouche/Janah v Sudan Embassy/Libya
  Decision date:
  05 Feb 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU Case C-333/13 / Judgment
  Elisabeta Dano and Florin Dano v Jobcenter Leipzig
  Decision date:
  11 Nov 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2358
 • Portugal / Constitutional Court / 654/2014 TC
  Unconstitutional nature of the interpretation of Article 302 (2) and (3) in the Code of Criminal Procedure
  Decision date:
  09 Oct 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A-858-47/2014
  Vladimir Peftiev, ZAO Beltechexport, ZAO Sport-Pari, PUE BT Telecommunications v the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija) and the Financial Crime Investigation Service (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba)
  Decision date:
  23 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
 • CJEU Case C-562/12 / Judgment
  Liivimaa Lihaveis MTÜ v Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee.
  Decision date:
  17 Sep 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2229
 • CJEU - Case C-198/13 / Judgment
  Víctor Manuel Julian Hernández and Others v Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) and Others
  Decision date:
  10 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2055
 • CJEU Case C-92/14 / Order
  Liliana Tudoran and Others v SC Suport Colect SRL
  Decision date:
  03 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2051
 • Slovenia / Constitutional Court / U-I-65/13-19
  Information Commissioner of the Republic of Slovenia National Assembly of the Republic of Slovenia
  Decision date:
  03 Jul 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovenia / Constitutional Court of the Republic of Slovenia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found