You are here:

51 artikla - Soveltamisala

1. Tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta. Tämän vuoksi ne kunnioittavat tämän perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudattavat sen sisältämiä periaatteita ja edistävät niiden soveltamista kukin toimivaltansa mukaisesti ja unionille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoja noudattaen. 2. Tällä perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä..

 • CJEU - Case C-198/13 / Judgment
  Víctor Manuel Julian Hernández and Others v Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) and Others
  Decision date:
  10 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2055
 • CJEU Case C-92/14 / Order
  Liliana Tudoran and Others v SC Suport Colect SRL
  Decision date:
  03 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2051
 • Slovenia / Constitutional Court / U-I-65/13-19
  Information Commissioner of the Republic of Slovenia National Assembly of the Republic of Slovenia
  Decision date:
  03 Jul 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovenia / Constitutional Court of the Republic of Slovenia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • Finland / Supreme Administrative Court / 26.6.2014/2041 KHO:2014:114
  A v The Finnish Immigration Service
  Decision date:
  26 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FI:KHO:2014:114
 • CJEU - C 166/13 / Opinion
  Mukarubega
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 249/13 / Opinion
  Boudjlida
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • Ireland / High Court / [2014] IEHC 310
  Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner
  Decision date:
  18 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • France / State Council / 370515
  X v Ministry of Interior
  Decision date:
  04 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CESSR:2014:370515.20140604
 • CJEU Case C-56/13 / Judgement
  Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt v Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
  Decision date:
  22 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:352
 • Hungary / Constitutional Court / 16/2014 (V. 22.)
  Abstract consititutional review of a law
  Decision date:
  22 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found