17
May
2018

Uitdagingen voor maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensenrechten in de EU - Samenvatting

Maatschappelijke organisaties in de Europese Unie spelen een cruciale rol bij de bevordering van grondrechten, maar het is moeilijker geworden voor hen om dat te doen – wegens
zowel wettelijke als praktische beperkingen. In alle lidstaten van de EU zijn er uitdagingen, maar de precieze aard en omvang ervan verschillen. Gegevens en onderzoek op dit gebied –
inclusief vergelijkend onderzoek – ontbreken over het algemeen.
In het verslag van het FRA wordt daarom gekeken naar de verschillende soorten en patronen van uitdagingen waarmee maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten in de EU, worden geconfronteerd. In het verslag wordt ook de aandacht gevestigd op veelbelovende praktijken die deze zorgwekkende patronen kunnen tegengaan.

In alle lidstaten van de EU zijn er uitdagingen, maar de precieze aard en omvang ervan verschillen van land tot land. Het gaat onder meer om: nadelige wetswijzigingen of een ontoereikende uitvoering van wetten; belemmeringen bij de toegang tot financiële middelen en het waarborgen van de duurzaamheid ervan; moeilijkheden om toegang te krijgen tot besluitvormers en bij te dragen tot het wetgevings- en beleidsvormingsproces, en aanvallen op en intimidatie van mensenrechtenverdedigers, met inbegrip van negatieve uitlatingen gericht op het delegitimeren en stigmatiseren van maatschappelijke organisaties.

In het volledige verslag van het FRA over dit onderwerp wordt ingegaan op de verschillende soorten en patronen van uitdagingen waarmee maatschappelijke organisaties in de EU worden geconfronteerd, en worden veelbelovende praktijken belicht die deze zorgwekkende patronen kunnen tegengaan.