17
May
2018

Wyzwania stojące przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi na rzecz praw człowieka w UE - Podsumowanie

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej odgrywają kluczową rolę w promowaniu praw podstawowych, lecz misja ta staje się coraz bardziej utrudniona zarówno ze względu na ograniczenia prawne, jak i praktyczne. Chociaż wyzwania istnieją we wszystkich państwach członkowskich UE, ich dokładny charakter i zasięg są zróżnicowane. Zasadniczo brakuje danych i badań na ten temat, w tym badań porównawczych.
Dlatego też sprawozdanie FRA analizuje różne rodzaje i wzorce wyzwań stojących przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi na rzecz praw człowieka w UE. Podkreśla ono także obiecujące praktyki, które mogą tym niepokojącym wzorcom przeciwdziałać.

Wyzwania istnieją we wszystkich państwach członkowskich UE, jednak ich dokładny charakter i zasięg różnią się w zależności od kraju. Obejmują one: niekorzystne zmiany w prawodawstwie lub niewłaściwe wdrażanie przepisów; przeszkody w dostępie do zasobów finansowych i zapewnieniu ich trwałości; trudności w  dostępie do decydentów oraz we wpływaniu na kształtowanie prawa i polityki; a także ataki na obrońców praw człowieka i prześladowanie ich, w tym również negatywny dyskurs mający na celu delegalizację i stygmatyzację organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W pełnym sprawozdaniu FRA na ten temat omówiono różne rodzaje i wzorce wyzwań stojące przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w różnych krajach UE i podkreślono obiecujące praktyki, które mogą przeciwstawić się tym niepokojącym tendencjom.