17
May
2018

Utmaningar för civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i EU - Sammanfattning

Civilsamhällesorganisationerna i EU är avgörande för främjandet av grundläggande rättigheter, men deras arbete har försvårats – på grund av både rättsliga och praktiska begränsningar. Det finns utmaningar i alla EU-medlemsstater, men deras exakta natur och omfattning varierar. I allmänhet saknas data och forskning i frågan – däribland jämförande forskning.
FRA:s rapport är därför inriktad på olika typer av och mönster för de utmaningar som det civila samhällets människorättsorganisationer står inför i EU. I rapporten framhävs också
lovande praxis som kan motverka dessa oroande mönster.

Det finns utmaningar i alla EU-medlemsstater, men deras exakta natur och omfattning varierar mellan olika länder. Det rör sig bland annat om ofördelaktiga lagstiftningsändringar eller otillräckligt genomförande av lagar, svårigheter att få tillgång till finansiella resurser och se till att de är hållbara, svårigheter att nå beslutsfattare och påverka lagstiftningen och uppläggningen av politiken samt angrepp på och trakasserier av människorättsförsvarare, däribland negativa yttringar som ska beröva det civila samhällets organisationer deras legitimitet och stigmatisera dem.

I byråns fullständiga rapport i frågan undersöks olika typer av och mönster för de utmaningar som det civila samhällets organisationer står inför i EU. I rapporten framhävs också lovande praxis som kan motverka dessa oroande mönster.