17
May
2018

Problēmas, ar ko saskaras pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras aizstāv cilvēktiesības ES - Kopsavilkums

Pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas Savienībā ir būtiska nozīme pamattiesību veicināšanā, taču tām ir arvien grūtāk to darīt dažādu juridisku un praktisku ierobežojumu dēļ.
Lai arī problēmas ir visās ES dalībvalstīs, to būtība un apjoms atšķiras. Kopumā trūkst datu un pētījumu par šo tēmu, tostarp salīdzinošu pētījumu.
Tāpēc FRA ziņojumā tiek aprakstītas dažādu veidu problēmas, ar ko saskaras pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuru darbs ir saistīts ar cilvēktiesību aizsardzību ES. Tajā ir izcelta arī daudzsološa prakse, kas var palīdzēt neitralizēt šīs satraucošās tendences.

Lai arī problēmas ir visās ES dalībvalstīs, to būtība un apjoms dažādās valstīs atšķiras. To vidū ir nelabvēlīgas izmaiņas tiesību aktos vai tiesību aktu neadekvāta īstenošana, šķēršļi finanšu resursu pieejamībai un to stabilitātes nodrošināšanai, grūtības novērtēt lēmumu pieņēmējus un iesaistīties tiesību aktu un politikas izstrādē, kā arī uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un viņu aizskaršana, tostarp negatīvi izteikumi ar mērķi deleģitimizēt un noniecināt PSO.

FRA pilnajā ziņojumā par šo tēmu ir aprakstītas dažādu veidu problēmas, ar ko saskaras pilsoniskās sabiedrības organizācijas ES, un izcelta daudzsološa prakse, kas var palīdzēt neitralizēt šīs satraucošās tendences.