17
May
2018

Výzvy, ktorým čelia organizácie občianskej spoločnosti venujúce sa ľudským právam v EÚ - Zhrnutie

Organizácie občianskej spoločnosti v Európskej únii zohrávajú významnú úlohu v podporovaní základných práv, ale je to pre nich stále náročnejšia úloha, a to z dôvodu právnych aj praktických obmedzení. Zatiaľ čo výzvam čelia všetky členské štáty EÚ, ich presný charakter a rozsah sa líšia. Údaje a prieskum týkajúce sa tejto problematiky (vrátane porovnávacieho výskumu) vo všeobecnosti chýbajú.
Agentúra FRA sa preto vo svojej správe zaoberá rôznymi druhmi výziev, ktorým čelia organizácie občianskej spoločnosti venujúce sa ľudským právam v EÚ. Okrem toho sa v správe vyzdvihujú sľubné postupy, ktoré môžu tieto znepokojujúce vývoje oslabiť.

Zatiaľ čo všetky členské štáty EÚ čelia výzvam, ich presný charakter a rozsah sa v jednotlivých krajinách líši. Zahŕňajú: nepriaznivé zmeny právnych predpisov alebo neprimeranú implementáciu zákonov; prekážky v prístupe k finančným zdrojom a zabezpečovaní ich udržateľnosti; ťažkosti v prístupe k tvorcom politík a v prispievaní k formulovaniu právnych predpisov a k tvorbe politík; útoky na ochrancov ľudských práv a ich obťažovanie vrátane negatívnych diskusií zameraných na zbavenie organizácií OOS ich legitimity a ich stigmatizáciu.

V úplnom znení správy agentúry FRA zameranej na túto tému sa upriamuje pozornosť na rôzne druhy výziev, ktorým čelia organizácie občianskej spoločnosti na území EÚ a poukazuje sa na sľubné postupy, ktoré môžu tieto znepokojujúce vývoje oslabiť.