Publication date: 17 May 2018

Výzvy, jimž čelí organizace občanské společnosti působící v oblasti lidských práv v EU - Shrnutí

Organizace občanské společnosti v Evropské unii hrají klíčovou úlohu při prosazování základních práv, avšak tato činnost je pro ně stále obtížnější z důvodu právních i praktických omezení. Problémy existují ve všech členských státech EU, jejich přesná povaha a rozsah se však liší. Údaje a výzkum týkající se této problematiky, včetně srovnávacího výzkumu, obecně chybějí. Zpráva FRA se proto zabývá různými typy a podobami výzev, jimž organizace občanské společnosti působící v oblasti lidských práv v EU čelí. Poukazuje rovněž na slibné postupy, které by mohly tyto znepokojivé vzorce neutralizovat.

Overview

Problémy sice existují ve všech členských státech EU, ale jejich přesná povaha a rozsah se v jednotlivých zemích liší. Patří k  nim nepříznivé změny v  právních předpisech nebo jejich nedostatečné provádění, překážky v přístupu k finančním zdrojům a zajištění jejich udržitelnosti, obtížný přístup k osobám s rozhodovacími pravomocemi, nemožnost přispívat k právním předpisům a tvorbě politik a útoky na obhájce lidských práv a jejich pronásledování, včetně negativního diskursu majícího za cíl zpochybnění legitimity organizací občanské společnosti a jejich stigmatizování.

Úplná zpráva Agentury pro základní práva na toto téma se zabývá různými typy a podobami výzev, jimž organizace občanské společnosti v celé EU čelí, a vyzdvihuje slibné postupy, které by mohly tyto znepokojivé vzorce zmírnit.

Related