17
May
2018

Az emberi jogokkal foglalkozó, az Európai Unióban működő civil társadalmi szervezetek előtt álló kihívások - Összefoglaló

Az Európai Unióban a civil társadalmi szervezetek alapvető szerepet játszanak az alapvető jogok előmozdításában, ez ugyanakkor egyre nehezebb számukra a különböző jogi és gyakorlati korlátozások miatt. Jóllehet valamennyi uniós tagállamban léteznek kihívások, azok konkrét természete és mértéke eltérő. Az ezzel kapcsolatos adatok és kutatások – összehasonlító kutatást is ideértve – gyakran hiányoznak.
Az FRA jelentése ezért áttekinti az EU-ban emberi jogi területen működő, civil társadalmi szervezetek előtt álló kihívások különböző típusait és tendenciáit. Kiemeli továbbá azokat
az ígéretes gyakorlatokat, amelyek képesek ezeket az aggasztó tendenciákat ellensúlyozni.

Jóllehet valamennyi uniós tagállamban vannak kihívások, azok konkrét jellege és mértéke tagállamonként eltérő. Az ilyen kihívások közé tartoznak a jogszabályok kedvezőtlen módosításai vagy a törvények elégtelen végrehajtása; a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés és a fenntarthatóságuk biztosításának akadályai; nehézségek a döntéshozók elérésében, valamint az információknak a törvényhozásba és a döntéshozatalba történő becsatornázásában; illetve az emberi jogok védelmezői elleni támadások és zaklatások, amik magukban foglalják a civil társadalmi szervezetek legitimációtól való megfosztását és megbélyegzését célzó negatív diskurzust.

Az Alapjogi Ügynökség (FRA) ezzel kapcsolatos teljeskörű jelentése számba veszi a civil társadalmi szervezetek előtt EU-szerte álló kihívások különböző típusait és tendenciáit, valamint kiemeli azokat az ígéretes gyakorlatokat, amelyek ezen aggodalmat keltő tendenciák ellen hathatnak.