6
December
2021

Gelijkheid in de EU 20 jaar na de eerste uitvoering van de gelijkheidsrichtlijnen - Samenvatting

In FRA-advies 1/2021 worden de omvang en de aard van doorleefde ervaringen met ongelijkheid en discriminatie in de EU geschetst. Hierbij wordt verwezen naar de discriminatiegronden en terreinen van het leven die onder de richtlijn rassengelijkheid en de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep vallen, alsook onder de voorgestelde richtlijn inzake gelijke behandeling van personen. Het advies werd op 30 april 2021 gepubliceerd. In deze samenvatting komen de voornaamste aanbevelingen (“belangrijkste bevindingen en adviezen”) aan bod die in FRAadvies
1/2021 zijn uiteengezet.
Overzicht

In FRA-advies 1/2021 worden bewijzen verstrekt van ervaringen met discriminatie voor de gronden en terreinen van het leven die onder de richtlijn rassengelijkheid en de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep vallen. Er worden ook bewijzen geleverd van ervaringen met discriminatie die verder gaan dan de gronden en terreinen van het leven in deze twee richtlijnen. Deze informatie is relevant voor de aanhoudende onderhandelingen over het voorstel van 2008 voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.